GEMEENTELIJKE SCHOOLSPORTCOMMISSIE LEIDEN

Leids Damgenootschap

Aanbod Schoolsportcommissie Leiden van Leids Damgenootschap

Dammen

Leids Damgenootschap

Locatie:

Denksportcentrum, Robijnstraat 4, Leiden

Aanvang:

8 oktober 2020

Dammen

Leids Damgenootschap

Locatie:

Denksportcentrum, Robijnstraat 4, Leiden

Aanvang:

4 februari 2021