GEMEENTELIJKE SCHOOLSPORTCOMMISSIE LEIDEN

Leids Damgenootschap

Aanbod Schoolsportcommissie Leiden van Leids Damgenootschap

Dammen

Leids Damgenootschap

Locatie:

Denksportcentrum, Robijnstraat 4, Leiden

Aanvang:

7 oktober 2021

Dammen

Leids Damgenootschap

Locatie:

Denksportcentrum, Robijnstraat 4, Leiden

Aanvang:

3 februari 2022