GEMEENTELIJKE SCHOOLSPORTCOMMISSIE LEIDEN

Hoe werkt het

De Schoolsportcommissie Leiden werkt samen met diverse sportaanbieders in de gemeente Leiden. Hierdoor kun jij kennismaken met verschillende sporten zonder dat je direct lid hoeft te worden. Je kunt op deze manier heel veel sporten uitproberen, totdat je de sport vindt die bij je past!

Omdat de sporten met subsidie van de gemeente Leiden worden aangeboden, moet je als deelnemer wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

1.    De cursussen zijn bedoeld als een kennismaking met diverse sporten. Ze zijn dus uitsluitend 
       bestemd voor beginners. Als je de betreffende tak van sport al beoefent, kun je niet aan die 
       cursus meedoen. Ook het volgen van een zelfde cursus voor de tweede keer is niet toegestaan. Je 
       mag wel aan meerdere cursussen meedoen.

 2.    Welke scholen en leerlingen
        De volgende leerlingen (meisjes en jongens) kunnen meedoen: 
         a.    van de basisscholen te Leiden;
         b.    van de dagscholen voor voortgezet onderwijs te Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en
                 Voorschoten;
         c.    die in Leiden woonachtig zijn en een school elders bezoeken. Het account moet dan eerst door ons worden geaccodeerd. Dat kan in
        het weekend en 's avonds dus even duren. Met eventuele vragen kunt u tijdens kantooruren bellen met 071-5163805 of 5163802 of u kunt een 
        e-mail sturen naar helpdesk@sportpas.nl

3.    Leeftijden: Voor elke cursus gelden weer andere leeftijdsgrenzen (geboortejaren). 
       Hiervan wordt niet afgeweken.

4.   Aanmelden acccount: Ga naar www.schoolsportcommissieleiden.nl en:

      Uiteraard als je al een account hebt, kun je direct inloggen en je aanmelden voor een cursus.

 5.  Afmelden: Wanneer een cursist nà de sluitingsdatum voor inschrijving te kennen geeft niet te 
      willen deelnemen aan de cursus, kunnen we helaas het cursusgeld niet meer terugstorten.

 6.  Inschrijfdata: De sluitingsdatum van de inschrijving  is afhankelijk van de periode, waarin de cursus 
      wordt gehouden. Dat kun je bij elke cursus terugvinden (bij bijzonderheden).

 7.  Nader bericht: Na inschrijving en de IDEAL betaling ontvang je een 
      bevestigingsmail, met alle info. BEWAAR deze mail dus goed. We sturen nog een korte mail als 
      reminder een week voor aanvang van de activiteit. Ook via je profielpagina kun je je berichten nalezen.      

       MELD JE TIJDIG AAN:
       
Bij een aantal cursussen is de deelname helaas beperkt. Het is in het algemeen aan te raden om 
       ook voor cursussen met een latere inschrijfdatum vroegtijdig in te schrijven.

       Soms kunnen we een cursus alleen laten doorgaan met een minimum aantal deelnemers. Ook daarom is het verstandig om voor ALLE    
       cursussen waar je aan mee wilt doen tijdig in te schrijven. Want soms laten wij een cursus niet doorgaan (we besluiten dat meestal een   
       week tot 10 dagen voor aanvang), omdat er te weinig aanmeldingen zijn. Nadien blijkt dan (doordat we gebeld worden) vaak dat er toch 
       nog leerlingen geïnteresserd zijn.

8.   Deskundige leiding: De cursussen staan onder deskundige (gediplomeerde) leiding.

9.   Medische keuring: Naar onze mening ligt de verantwoordelijkheid voor een ieders gezondheid bij de 
      sportbeoefenaar zelf of bij de ouders. Wie gezond is en regelmatig aan sport doet, behoeft ons   
      inziens geen keuring te ondergaan. In geval van twijfel advi­seren wij contact op te nemen met de 
      huisarts, een schoolarts of een Sport Medisch Adviescentrum.

10.  Ongevallenverzekering: Voor een ongevallenverzekering moeten de ouders zelf zorg dragen, voor 
       zover zij dit nodig ach­ten.

11.  Vermissingen e.d.: De Schoolsportcommissie stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele
       vermissin­gen, ontvreemdin­gen of beschadigingen van/aan eigendommen van de cursisten.

12.  Leids Minimabeleid: De gemeente Leiden vindt het belangrijk dat iedereen kan meedoen in de
       samenleving. Ook als u een laag inkomen heeft. Daarom kunt u via het Minimabeleid een 
       vergoeding krijgen voor kosten voor sport, cultuur, educatie en andere vormen van maatschappelijke
       participatie. Uw inkomen mag dan niet meer bedragen dan maximaal 120% van de bijstandsnorm.
       U kunt het cursusgeld (of een deel ervan) terug krijgen bij het team Werk en Inkomen. Voor meer
       informatie kunt u kijken op http://gemeente.leiden.nl/themas/werk-en-inkomen/inkomen/minimabeleid/  
       De regeling komt erop neer dat u het cursusgeld terugkrijgt tot een maximum van € 210,00 per gezinslid.

13.  Nadere informatie: Joke Augustinus tel. 071-5163805 of Patrick Nutting 071-5163802, 
       Gemeente Leiden, "team Sport" van de afdeling Beleid P.M.O., Stationsplein 107 (oude belastingkantoor), 2312 AJ Leiden; 
       mail: schoolsportcommissie@leiden.nl   en de site: www.schoolsportcommissieleiden.nl

Wat moet je vervolgens doen?

Als je geen eigen e-mailadres hebt, kan daarvoor het e-mailadres van je ouders gebruikt worden. Bij e-mailadres en e-mailadres ouders vul je dan 2x het adres van je ouders in. Meer kinderen aanmelden kan ook. Wel moet dan voor elk kind (elke account) een uniek wachtwoord gekozen worden. Klik hier voor meer informatie.

Wanneer je je account hebt bevestigd (zie linkje in de e-mail), kun je inloggen en het aanbod bekijken (pagina CURSUSAANBOD). Als er een sport bij zit die je leuk vindt geef je je op, door op Inschijven knop te klikken helemaal rechts achter de rij gegevens over de cursus. In het vervolgscherm kun je je dan inschrijven. De knop 'Inschrijven' staat bovenaan. Via je e-mail krijg je alle informatie die je nodig hebt. Overleg wel even met je ouders!

Meedoen
Voordat je kunt inschrijven moet je eerst een account aanmaken. Na je aanmelding krijg je via je opgegeven e-mailadres alle informatie en kun je beginnen met inschrijven. Let op: het aanmaken van een account moet je bevestigen via de linkjes die je krijgt via het opgegeven e-mailadres.

Sportaanbod
Klik hier voor het actuele sportaanbod in de gemeente Leiden.

Voor technische vragen over deze website kun je contact opnemen met Sportscan Tel: 0529 - 760 009, E-mail: helpdesk@sportpas.nl Schrijf wel even dat je reageert vanuit Leiden.

Sporten

Wil je meer weten over welke sporten er in Nederland allemaal zijn van Atletiek tot Zwemmen of een filmpje bekijken over de sport?  Klik hier voor een overzicht van alle sporten en kijk of de sport ook in de gemeente Leiden wordt aangeboden.

Sportkeuzetest
Weet je nog niet welke sport bij je past, of wil je meer over een sport weten? Doe dan de sportkeuzetest Opent in nieuw venster. Je beantwoordt veertien vragen, en ziet gelijk welke sporten dan het hoogste scoren. Vul je E-mail adres in en je krijgt de top tien van sporten die het best bij je passen in je mailbox compleet met linkjes naar sportverenigingen in de buurt!

Vragen?
Klik hier voor veel gestelde vragen.