GEMEENTELIJKE SCHOOLSPORTCOMMISSIE LEIDEN

Hoe werkt het

De Schoolsportcommissie Leiden werkt samen met diverse sportaanbieders in de gemeente Leiden. Hierdoor kun jij kennismaken met verschillende sporten zonder dat je direct lid hoeft te worden. Je kunt op deze manier heel veel sporten uitproberen, totdat je de sport vindt die bij je past!

Omdat de sporten met subsidie van de gemeente Leiden worden aangeboden, moet je als deelnemer wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

1.    De cursussen zijn bedoeld als een kennismaking met diverse sporten. Ze zijn dus uitsluitend 
       bestemd voor beginners. Als je de betreffende tak van sport al beoefent, kun je niet aan die 
       cursus meedoen. Ook het volgen van een zelfde cursus voor de tweede keer is niet toegestaan. Je 
       mag wel aan meerdere cursussen meedoen.

 2.    Welke scholen en leerlingen
       Dit jaar starten we met een pilot met de Gemeente Zoeterwoude en dat betekent dat
       de volgende leerlingen (meisjes en jongens) kunnen meedoen: 
         a.    van de basisscholen te Leiden en Zoeterwoude;
         b.    van de dagscholen voor voortgezet onderwijs te Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest,
                 Voorschoten en Zoeterwoude;
         c.    die in Leiden en Zoeterwoude woonachtig zijn en een school elders bezoeken. Het account moet dan eerst door ons worden geaccodeerd. Dat kan in het weekend en 's avonds dus even duren. Met eventuele vragen kunt u tijdens kantooruren bellen met 071-5163802 of u kunt een e-mail sturen naar helpdesk@sportpas.nl

Kies de juiste school uit het overzicht!
Ook als uw zoon/dochter nog niet op school zit vanwege de jonge leeftijd kies dan voor de optie:
Peuterspeelzaal, kinderopvang of geen school

3.    Leeftijden: Voor elke cursus gelden weer andere leeftijdsgrenzen (geboortejaren). 
       Hiervan wordt niet afgeweken.

4.   Aanmelden acccount: Ga naar www.schoolsportcommissieleiden.nl en:

      Uiteraard als je al een account hebt, kun je direct inloggen en je aanmelden voor een cursus.

 5.  Afmelden: Wanneer een cursist nà de sluitingsdatum voor inschrijving te kennen geeft niet te 
      willen deelnemen aan de cursus, kunnen we helaas het cursusgeld niet meer terugstorten.

 6.  Inschrijfdata: De sluitingsdatum van de inschrijving  is afhankelijk van de periode, waarin de cursus 
      wordt gehouden. Dat kun je bij elke cursus terugvinden (bij bijzonderheden).

 7.  Nader bericht: Na inschrijving en de IDEAL betaling ontvang je een 
      bevestigingsmail, met alle info. BEWAAR deze mail dus goed. We sturen nog een korte mail als 
      reminder een week voor aanvang van de activiteit. Ook via je profielpagina kun je je berichten nalezen.      

MELD JE TIJDIG AAN:
Bij een aantal cursussen is de deelname helaas beperkt. Het is in het algemeen aan te raden om, ook voor cursussen met een latere inschrijfdatum, vroegtijdig in te schrijven. Soms kunnen we een cursus alleen laten doorgaan met een minimum aantal deelnemers. We kunnen ook een cursus niet door laten gaan (we besluiten dat meestal een week voor aanvang), omdat er bijv. te weinig aanmeldingen zijn.

Wachtlijst:
Sinds het schooljaar 2020-2021 maken we ook gebruik van een wachtlijst. Hier kunt u zich ook op inschrijven zonder te hoeven betalen. Als blijkt dat er toch meer plekken beschikbaar komen of er andere deelnemers afhaken, dan zullen wij de deelnemers van de wachtlijst benaderen om dit plekje over te nemen.

8.   Deskundige leiding: De cursussen staan onder deskundige (gediplomeerde) leiding.

9.   Medische keuring: Naar onze mening ligt de verantwoordelijkheid voor een ieders gezondheid bij de 
      sportbeoefenaar zelf of bij de ouders. Wie gezond is en regelmatig aan sport doet, behoeft ons   
      inziens geen keuring te ondergaan. In geval van twijfel advi­seren wij contact op te nemen met de 
      huisarts, een schoolarts of een Sport Medisch Adviescentrum.

10.  Ongevallenverzekering: Voor een ongevallenverzekering moeten de ouders zelf zorg dragen, voor 
       zover zij dit nodig ach­ten.

11.  Vermissingen e.d.: De Schoolsportcommissie stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele
       vermissin­gen, ontvreemdin­gen of beschadigingen van/aan eigendommen van de cursisten.

12.  Leids Minimabeleid via Jeugd Sport en Cultuurfonds of Stichting Leergeld:
Heeft u een bijstandsuitkering of een laag inkomen? En willen uw kinderen meedoen aan sportieve en/of creatieve activiteiten? Dan kan het Jeugdfonds Sport & Cultuur en Stichting Leergeld een deel van de kosten vergoeden. U vraagt de vergoeding aan via de gemeente. Voor meer informatie kunt u kijken op www.leiden.nl/jeugdfonds-sport/stichting-leergeld

13.  Nadere informatie: Patrick Nutting 071-5163802, 
       Gemeente Leiden, "team Sport & Gezondheid" van de afdeling Beleid P.M.O., Stationsplein 107 (oude belastingkantoor), 2312 AJ Leiden; 
       mail: schoolsportcommissie@leiden.nl   en de site: www.schoolsportcommissieleiden.nl

Wat moet je vervolgens doen?

Als je geen eigen e-mailadres hebt, kan daarvoor het e-mailadres van je ouders gebruikt worden. Bij e-mailadres en e-mailadres ouders vul je dan 2x het adres van je ouders in. Meer kinderen aanmelden kan ook. Wel moet dan voor elk kind (elke account) een uniek wachtwoord gekozen worden. Klik hier voor meer informatie.

Wanneer je je account hebt bevestigd (zie linkje in de e-mail), kun je inloggen en het aanbod bekijken (pagina CURSUSAANBOD). Als er een sport bij zit die je leuk vindt geef je je op, door op Inschijven knop te klikken helemaal rechts achter de rij gegevens over de cursus. In het vervolgscherm kun je je dan inschrijven. De knop 'Inschrijven' staat bovenaan. Via je e-mail krijg je alle informatie die je nodig hebt. Overleg wel even met je ouders!

Meedoen
Voordat je kunt inschrijven moet je eerst een account aanmaken. Na je aanmelding krijg je via je opgegeven e-mailadres alle informatie en kun je beginnen met inschrijven. Let op: het aanmaken van een account moet je bevestigen via de linkjes die je krijgt via het opgegeven e-mailadres.

Sportaanbod
Klik hier voor het actuele sportaanbod in de gemeente Leiden.

Voor technische vragen over deze website kun je contact opnemen met Sportscan Tel: 0529 - 760 009, E-mail: helpdesk@sportpas.nl Schrijf wel even dat je reageert vanuit Leiden.

Sporten

Wil je meer weten over welke sporten er in Nederland allemaal zijn van Atletiek tot Zwemmen of een filmpje bekijken over de sport?  Klik hier voor een overzicht van alle sporten en kijk of de sport ook in de gemeente Leiden wordt aangeboden.

Sportkeuzetest
Weet je nog niet welke sport bij je past, of wil je meer over een sport weten? Doe dan de sportkeuzetest Opent in nieuw venster. Je beantwoordt veertien vragen, en ziet gelijk welke sporten dan het hoogste scoren. Vul je E-mail adres in en je krijgt de top tien van sporten die het best bij je passen in je mailbox compleet met linkjes naar sportverenigingen in de buurt!

Vragen?
Klik hier voor veel gestelde vragen.