SCHOOLSPORT071

Wie zijn wij?

De Gemeentelijke Schoolsportcommissie Leiden is op 17 januari 1947 opgericht en heeft de taak het organiseren, coördineren en stimule­ren van de school­sport in de ruimste zin van het woord. Vanaf medio april 2022 gaan wij door als Schoolsport071. Daartoe organiseren we 24 inter-scholaire sporttoernooien voor basis- en voortgezet onderwijs. Inmiddels al ruim 40 jaar biedt ze de Leidse schooljeugd de mogelijkheid om via 70 verschillende kennismakingscursussen in gemiddeld 6 lessen/uur te “snuffelen ” aan een bepaalde tak van sport. Met deze laagdrempelige sportstimulering (kosten standaard € 25,00) proberen we kinderen tot structurele sportbeoefening aan te zetten.


Schoolsport071 bestaat voornamelijk uit docenten Lichamelijke Opvoeding, werkzaam in het basis- voortgezet onderwijs in Leiden e.o:

Sander van Weerlee-Feenstra (voorzitter)
Mobiel: 06-12554937
E-mail: sandervwf@gmail.com

Patrick Nutting (penningmeester)
Gemeente Leiden - Beleid M.O.
Team Sport, Gezondheid en Welzijn
Bargelaan 190, 2333 CW Leiden
Mobiel: 06-36558362
E-mail: p.nutting@leiden.nl

Wim van der Poel (bureausecretaris)
Gemeente Leiden - Beleid M.O.
Team Sport en Gezondheid
Mobiel: 06-41044367
E-mail: w.van.der.poel@leiden.nl

Wessel beuk (db-lid)
Mobiel: 06-42484520
E-mail: w.beuk@rijnlandbeweegt.nl

Nick van der Weijden (db-lid)
Mobiel: 06-43150388
E-mail: nvanderweijden@solnetwerk.nl

Justin Aschman
Mobiel: 06-52732804
E-mail: asc@vlietlandcollege.nl

Jeroen Augustinus
Mobiel: 06-30555370
E-mail: jeroenaugustinus@gmail.com

Adri van Beelen
Mobiel: 06-12788420
E-mail: adrivanbeelen@bshetavontuur.nl

Stefan Gilbert
Mobiel 06-42484513
E-mail: s.gilbert@rijnlandbeweegt.nl

Tim Gonlag
Mobiel: 06-26701767
E-mail: tim@rkbernardusschool.nl

Dick den Hollander
Mobiel 06-33088567
E-mail: dickdenhollander@hotmail.nl

Ed Immink
Mobiel: 06-30922327
E-mail: ed.immink@casema.nl

Jan Willem van der Kaaij
Mobiel: 06-45746740
E-mail: kaaij94.jwvdk@gmail.com

Gemma van Schaik
Mobiel: 06-29465859
E-mail: g.vanschaik@lucasvanleyden.nl

Kevin Schelvis
Mobiel: 06-55808986
E-mail: ksce@davinci-leiden.nl

Jan Westra
Mobiel: 06-26747642
E-mail: j.westra@bsdeley.nl

Beweegcoach Aangepast Sporten:
Shireen Lieuw
Mobiel: 06-38079021
E-mail: s.lieuw@rijnlandbeweegt.nl

Rode Kruis:

Anita van Haasteren
Telefoon: 071-5313705
Mobiel: 06-57507778
E-mail:evenementenhulp.leiden@rodekruis.nl

Imke Wiertsema
Mobiel: 06-57507778
E-mail: iwiertsema@rodekruis.nl

Technische vragen over de website:
Sportpas
Erik Holtman
Telefoon: 0529-760009
E-mail: helpdesk@sportpas.nl

Meldt u dan wel even dat u mailt vanuit Leiden. Zie ook de pagina veelgestelde vragen.

Meer vragen:
Patrick Nutting
Mobiel: 06-36558362
E-mail: schoolsport071@leiden.nl

IBAN:
NL23INGB 0000.57.26.82 t.n.v. Gemeentelijke Schoolsportcommissie Leiden