GEMEENTELIJKE SCHOOLSPORTCOMMISSIE LEIDEN

Schermvereniging A.E.W.

Aanbod Schoolsportcommissie Leiden van Schermvereniging A.E.W.

Schermen

Schermvereniging A.E.W.

Locatie:

Gymzaal Hazenboschlaan 101 (ingang President Kennedylaan) te Oegstgeest, Oegstgeest

Aanvang:

7 januari 2021