GEMEENTELIJKE SCHOOLSPORTCOMMISSIE LEIDEN

Wie zijn wij?

De Gemeentelijke Schoolsportcommissie Leiden is op 17 januari 1947 opgericht en heeft de taak het organiseren, coördineren en stimule­ren van de school­sport in de ruimste zin van het woord. Daartoe organiseert ze 24 inter-scholaire sporttoernooien voor basis- en voortgezet onderwijs. Inmiddels al 37 jaar biedt ze de Leidse schooljeugd de mogelijkheid om via 80 verschillende kennismakingscursussen in gemiddeld 8 lessen/uur te “snuffelen ” aan een bepaalde tak van sport. Met deze laagdrempelige sportstimulering (kosten standaard € 25,00 en voor materialen zorgen wij) proberen we kinderen tot structurele sportbeoefening aan te zetten.


De commissie bestaat voornamelijk uit docenten Licamelijke Opvoeding werkzaam op scholen voor basis- en voortgezet onderwijs in Leiden e.o:

Karel Caron, (aftredend voorzitter), telefoon 5018192, mobiel 06-22803145, e-mail: karelannie.caron@gmail.com

Patrick Nutting,(penningmeester en bureausecretaris),  gemeente Leiden, team Sport van Beleidsafdeling M.O., Stationsplein 107, kamer 330, 2312 AJ Leiden, telefoon 071-5163802, mobiel 06-36558362, e-mail: p.nutting@leiden.nl

Matthijs Feenstra, (d.b.-lid), telefoon 06-22167881, e-mail: m.feenstra@libertasleiden.nl

Frits Bosman, telefoon 06-52286441,e-mail: f.bosman@vlietlandcollege.nl

Myra Gobets, telefoon 8882870, 06-28404165; e-mail: gobetsm@hotmail.com

Dick den Hollander, telefoon 5212708, 06-33088567; e-mail: ddhollander@detweemaster.com

Ed Immink, telefoon 071-5311898, 06-30922327;e-mail: ed.immink@casema.nl

Sjoerd Jenninga, telefoon 06-19456382; e-mail: sjoerdjenninga@morskring.nl

Jan Willem van der Kaaij, telefoon 5722667, 06-45746740; e-mail: kaaij94.jwvdk@gmail.coml

Bert van der Mark, telefoon 5134639, 06-22080026; e-mail: bertvandermark@gmail.com

Sander van Weerlee, telefoon 8893032, 06-12554937; e-mail: svweerlee@josephschool.nl

Vacant, (Buurtsportcoach PRO van Rijnland Beweegt)

 

ING: NL 23 INGB 0000.57.26.82 t.n.v. Gemeentelijke Schoolsportcommissie Leiden


Contactpersoon Aangepast Sporten:

Eveliene Annink, telefoon 06-38079021, e-mail: e.annink@rijnlandbeweegt.nl

Technische vragen over de website kunt u stellen via helpdesk@sportpas.nl of 0529-760009.
Meldt u dan wel even dat u mailt vanuit Leiden. Zie ook de pagina veelgestelde vragen.