GEMEENTELIJKE SCHOOLSPORTCOMMISSIE LEIDEN

3x3 Basketbaltoernooi BaO MEISJES » Informatie

Hieronder vind je alle informatie over de activiteit. Deze pagina is bedoeld voor leerkrachten. Leerlingen kunnen zich niet inschrijven voor deze activiteit(en). Neem contact op met je meester of juf als je wilt dat jouw school gaat deelnemen aan deze activiteit.

Informatie

Bekijk activiteit
Titel: 3x3 Basketbaltoernooi BaO MEISJES
Sport: Basketball

Basketball is een fantastische teamsport voor zowel jongens als meisjes. Van basketball krijg je een beregoede conditie, want je moet veel rennen en springen. Trainen op het schieten en overgooien van de bal is belangrijk. Probeer het eens en geef je op!

Periode: woensdag 17 november 2021 t/m woensdag 17 november 2021
Tijdstip: 13.30 uur
Kosten (voor de gehele cursus): € 6,50 per team
Contactgegevens aanbieder: Namens de commissie: Richard den Os Tel.06-40746470 IBAN: NL23INGB0000572682 t.n.v. Gemeentelijke Schoolsportcommissie Leiden. o.v.v. 3x3 Basketbaltoernooi Meisjes en de naam van de school. Mail: basketbal.toernooi.leiden@hotmail.com
E-mail adres sportaanbieder: basketbal.toernooi.leiden@hotmail.com
Accommodatie: Vijf Meihal, Boshuizerlaan
Aantal plaatsen: n.v.t.
Aantal lessen: n.v.t.
Groep(en): 7, 8,
Publicatiedatum: vrijdag 9 juli 2021

Omschrijving

Men kan als volgt inschrijven:

 

Meisjes groepen 7 en 8; opgeven als team met 3 – 5 deelnemers

 

 

Toelichting spel- en toernooiregels: 3 X 3 basketbal

- Spelers mogen wisselen, op het moment dat het spel dood is, b.v. als de scheidsrechter fluit voor een uitbal of een fout. Er mogen nooit meer dan 3 spelers tegelijkertijd in het veld staan.

- Basketbal is een spel waarbij lichamelijk contact niet is toegestaan. De spelers moeten hun uiterste best doen het contact met de tegenstander te vermijden, zowel in de aanval als in de verdediging.

- Een fout wordt bestraft met een inworp aan de zijlijn door de andere partij.

-Wordt een fout gemaakt op een doelende speler, dan wordt dit bestraft met 1 punt + balbezit aan de zijlijn voor de tegenstander.

-Wordt een fout gemaakt op een doelende speler en het doelpunt zit, dan wordt een “bonus” punt toegekend en krijgt de tegenstander ook de bal aan de zijlijn.

-Er zijn geen vrije worpen te nemen tijdens de normale wedstrijd.

- De ploeg die als eerste genoemd is in het draaiboek, begint met de bal.

- Na een score of fout moeten de teams eerst de bal checken. Dit is de bal heen en weer spelen via de grond tussen 2 spelers in het midden van het veld.

- Maakt een speler vaak, opzettelijk of ruw lichamelijk contact? In dat geval kan de scheidsrechter besluiten de spelers af te laten koelen als wissel. Is er geen wissel beschikbaar, dan speelt het team met 2 spelers verder.

- Spelers mogen alleen in het team meespelen waarvoor ze zijn opgegeven. Bij uitzonderlijke situaties beslissen de scheidsrechters in combintaie met de toernooiorganisatie of een speler met een ander team mag meespelen.

- Teams moeten op tijd bij het juiste veld klaarstaan. Komt een team meer dan 5 minuten te laat dan heeft de tegenstander automatisch gewonnen. De toernooiorganisatie beslist op de dag zelf hoe hiermee om te gaan.

- Alle doelpunten tellen voor 1 punt, we spelen niet met de driepuntsregel. Indien mogelijk spelen we met 2 punten voor een score achter de 3 puntslijn. Dit wordt op de toernooidag zelf duidelijk.

- Er zijn GEEN time-outs toegestaan.

- 3 Seconden-regel: deze zal alleen worden toegepast op een speler die een voorkeur heeft om ballen af te wachten in het 3 seconden gebied.

- Bij 3 X 3 basketbal moet een team binnen 12 seconden geschoten hebben. Bij het schoolsport toernooi geeft de scheidsrechter aan als er bijna moet worden geschoten.

- Na een doelpoging pakt een team een rebound. Is het de ploeg die geprobeerd heeft te scoren, dan mag deze ploeg blijven proberen te scoren tot er een score is gemaakt of de andere partij te bal heeft (bal uit het veld, fout of bal afgepakt tijdens dribbelen). Pakt de andere partij de bal na een doelpoging dan moet deze   ploeg eerst het recht van aanval halen. Dit kan buiten de 3 puntslijn of in het vrije vak en is op de dag zelf duidelijk.

- Bij gelijke stand nemen spelers om de beurt een vrije worp. Als na een gelijk aantal vrije worpen de stand ongelijk is, heeft het team met de meeste punten gewonnen.

- Het uit handen slaan of trekken van de bal is verboden!!!

- De scheidsrechter heeft altijd gelijk, ook als je het er als speler niet mee eens bent!!!

- De toernooiorganisatie kan op de dag zelf anders bepalen, dan hierboven beschreven. De toernooiorganisatie organiseert het schoolsporttoernooi voor de leerlingen van de Leidse basisscholen. Graag begrip hiervoor.

 

Inschrijfgeld:         

€ 6,50 per team, direct bij de inschrijving te voldoen door middel van overschrijving naar het hierboven genoemde bankrekeningnummer met omschrijving.

Teruggave van inschrijfgeld (door afmeldingen) is niet mogelijk!!

 

Inschrijven:

Doe dit NIET via de website, maar aan de hand van het bijgevoegde bestand. !! Klik Hier !!

Aanmelden voor 27 oktober 2021!