GEMEENTELIJKE SCHOOLSPORTCOMMISSIE LEIDEN

Tafeltennistoernooi VO = GEANNULEERD » Informatie

Hieronder vind je alle informatie over de activiteit. Deze pagina is bedoeld voor leerkrachten. Leerlingen kunnen zich niet inschrijven voor deze activiteit(en). Neem contact op met je meester of juf als je wilt dat jouw school gaat deelnemen aan deze activiteit.

Informatie

Bekijk activiteit
Titel: Tafeltennistoernooi VO = GEANNULEERD
Sport:
Periode: vrijdag 11 december 2020 t/m vrijdag 11 december 2020
Tijdstip: 13.00 uur
Kosten (voor de gehele cursus): € 1,25 per persoon
Contactgegevens aanbieder: Namens de commissie en LTTV Scylla: Frits Bosman, telefoon: 06-52286441, e-mail: bos@vlietlandcollege.nl; Joost van Santen, telefoon: 06-50675398, e-mail: joostvsanten@gmail.com; IBAN: NL 23INGB 0000572682 t.n.v. Gemeentelijke Schoolsportcommissie Leiden o.v.v. Tafeltennis VO en de naam van de school.
E-mail adres sportaanbieder: bos@vlietlandcollege.nl of joostvsanten@gmail.com
Accommodatie: Tafeltennisvereniging LTTV Scylla, Voorschoterweg 6F, 2324 NE Leiden
Aantal plaatsen: n.v.t.
Aantal lessen: n.v.t.
Leeftijdsgroep: Geboren in 2008 of eerder
Publicatiedatum: dinsdag 14 juli 2020

Omschrijving

Men kan als volgt inschrijven:

Geoefend:           groep 1, geboren voor maart 2007
                               groep 2, geboren na maart 2007

Ongeoefend:      groep 1, geboren voor maart 2007
                               groep 2, geboren na maart 2007

De leerlingen worden ingedeeld in poules, zodat iedereen meerdere wedstrij­den speelt.

Onder "geoefend" wordt verstaan dat men lid is van een tafeltennisvereniging of dat kortelings is geweest. De rest is nog ongeoefend. Het is de bedoeling dat zo veel mogelijk kinderen meedoen, ongeacht de sterkte. Er wordt niet om een schoolprijs gestreden maar om individuele prijzen.

 

Inschrijfgeld:       

€ 1,25 per persoon, direct bij de inschrijving te voldoen door middel van overschrijving naar het hierboven genoemde bankrekeningnummer met omschrijving.

Teruggave van inschrijfgeld (door afmeldingen) is niet mogelijk!!

 

Inschrijven:

Doe dit NIET via de website, maar aan de hand van het bijgevoegde bestand. !! Klik Hier !!

Aanmelden voor 27 november 2020!